در شماره ششم مجله iLOST تصمیم بر آن گرفتیم تا با هم نگاهی به سریال لاست بیاندازیم. از اینرو ویژه نامه ای را ترتیب دادیم تا از جهات گوناگون به فصل ششم سریال بپردازیم.
پیش از آغاز رسمی برای نوشتن مطالب این شماره مجله، طرحهای زیادی در ذهنمان شکل گرفت که خوشبختانه اکثر آنها محقق گشت.
شماره ششم مجله ادای دینی است به این سریال دوست داشتنی که شش سال تمام ما را با خود درگیر کرد...

تشکر ویژه از تمام اعضای تحریریه - تقدیم به لاست


در این شماره میخوانید:

نگاهی بر داستان لاست و کلیات آن
فصل ششم چگونه گذشت؟
مصاحبه با سردبیر هفته نامه همشهری جوان (سید جواد رسولی) در رابطه با لاست
لاست فراتر از یک سریال عادی
نگاهی اسطوره ای به شخصیت جیکوب و مرد سیاه پوش
مصاحبه با حامد پرند (خواننده آهنگ لاست)
نگاهی به زندگی شخصی متیو فاکس، اوانجلین لیلی و جاش هالووی
لاست موجی که ایران را فرا گرفت
مصاحبه با مترجمان دوست داشتنی سریال لاست، میلاد و هدی

و 
مطالب خواندنی دیگر


لینکهای دانلود شماره ششم مجله

لینک پارسا اسپیس
لینک رپیدشیر

Good Luck

منبع : tvshow.ir